Overlegstructuren

Overlegstructuren

Discriminatie Meldpunt Groningen participeert in verschillende overlegstructuren, bijvoorbeeld: RCO, Panel Deurbeleid, LGBT en Multicultureel.