Panel Deurbeleid

Het Panel Deurbeleid Groningen toetst het toegangsbeleid van de Groninger horeca.
Bent u geweigerd aan de deur? Denkt u dat u gediscrimineerd bent? Meld het!


Wie zitten er in het panel?
De gemeente Groningen, de politie, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), horecaondernemers en het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG).


Wat doet het panel?
Het Panel Deurbeleid Groningen is opgericht om het toegangsbeleid van horeca in Groningen te toetsen en onderzoeken. Mensen die denken dat zij onterecht geweigerd zijn, kunnen een klacht indienen en het Panel gaat de klacht nader onderzoeken. Daarvoor neemt het Panel contact op met zowel de melder als de desbetreffende horecaondernemer. Tijdens het maandelijkse overleg bespreekt het Panel de ingekomen klachten.


Werkwijze van het panel

Toetsingscriteria
Het toegangsbeleid van de horeca wordt door het panel getoets aan de volgende criteria (zie nota "toegangsbeleid in de horeca").
- iedereen moet op dezelfde wijze toegang tot de Groningse horeca krijgen
- toegangscriteria (kleding, leeftijd etc.) moeten duidelijk omschreven zijn
- toegangscriteria moet duidelijk zichtbaar op de buitenkant van een horecabedrijf bij de entree te lezen zijn
- als bezoekers worden geweigerd, moet duidelijk worden verteld wat de reden van weigering is

Het panel beoordeelt niet of een lokaalverbod terecht is opgelegd.


Voorwaarden
- De klacht moet binnen 5 dagen na de weigering worden ingediend
- De klacht moet betrekking hebben op een weigering aan de deur

Bemiddeling
Het panel kan ook kiezen voor bemiddeling. Er wordt dan een gesprek door het panel georganiseerd met de melder en de horecaondernemer. De partijen zoek dan naar een oplossing. Als de bemiddeling lukt, dan geeft het panel geen oordeel. Lukt de bemiddeling niet, dan zal het panel de klacht alsnog toetsen aan het toegangsbeleid en een uitspraak doen.
Het panel doet in ieder geval binnen 2 maanden een uitspraak.


Uitspraak
Het panel laat zowel de melder als de betrokken horecaondernemer weten of de klacht gegrond of ongegrond is. Het panel kan daarbij de horecaondernemer adviseren om het deurbeleid aan te passen.

 

Contact 

Meldformulier (aanklikken)


E-mail: info@discriminatiemeldpunt.nl
Telefoonnummer: 050-5498702
postadres: 
Panel Deurbeleid Groningen
Postbus 1622
9701 BP Groningen
 

Zie ook:
http://gemeente.groningen.nl/deurbeleid