Panel Deurbeleid

Panel Deurbeleid

 

Het Panel Deurbeleid Groningen onderzoekt klachten van mensen die denken onterecht geweigerd te zijn in de horeca. In het panel zitten medewerkers van gemeente Groningen, de politie, Koninklijke Horeca Nederland (KHN), horecaondernemers en het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). Het Panel Deurbeleid komt maandelijks bijeen.

 

Werkwijze van het Panel Deurbeleid

Het toegangsbeleid van de horeca wordt door het Panel Deurbeleid getoetst aan de volgende criteria:

  • Iedereen moet op dezelfde wijze toegang tot de Groningse horeca krijgen
  • Legale toegangscriteria zoals kledingvoorschrift of leeftijd moeten duidelijk zijn
  • De toegangscriteria moeten duidelijk zichtbaar op de buitenkant van een horecabedrijf bij de entree te lezen zijn
  • Als bezoekers worden geweigerd, moet duidelijk worden verteld op basis waarvan ze zijn geweigerd

Het Panel Deurbeleid beoordeelt niet of een lokaalverbod terecht is opgelegd.

Bemiddeling

Het Panel Deurbeleid kan ook kiezen voor bemiddeling. Een vertegenwoordiger uit het Panel Deurbeleid gaat dan om tafel met de melder en de horecaondernemer. De partijen zoeken dan naar een oplossing. Als de bemiddeling lukt, geeft het Panel Deurbeleid geen oordeel. Lukt de bemiddeling niet, dan zal het de melding alsnog getoetst worden aan het toegangsbeleid en zal er een uitspraak volgen.

Het Panel Deurbeleid doet in ieder geval binnen 2 maanden uitspraak.

Uitspraak

Het Panel Deurbeleid laat zowel de melder als het betrokken horecabedrijf weten of de klacht gegrond of ongegrond is. Als het panel dat nodig vindt, kan het horecabedrijf gevraagd worden  om het deurbeleid aan te passen.

Belangrijke voorwaarden

  • De klacht moet u binnen 5 dagen na de weigering indienen
  • De klacht moet betrekking hebben op een weigering aan de deur van een horecagelegenheid

Wanneer uw melding niet aan deze voorwaarden voldoet, kunt u alsnog melden maken van uw ervaring. Dit kunt u doen via de reguliere meldknop van deze website.

Een deurweigering melden?

Klik hier voor het online meldformulier