Multicultureel

DMG participeert in verschillende overlegstructuren die zich bezig houden met de integratie en participatie van personen met een andere culturele achtergrond. De stedelijke structuur is het Multicultureel Netwerk Groningen, de provinciale structuur is het Kennisnetwerk Multicultureel Groningen. Ook participeert DMG in het Integratienetwerk Veendam.

Diversiteit is een thema dat DMG zichtbaar en bespreekbaar wil maken en houden. Daarom onderhoudt DMG nauwe samenwerkingsverbanden met partners uit stad en provincie en organiseert samen met hen nieuwe activiteiten. Zo heeft DMG op 25 september 2014 de activiteit 'samen aan het werk' georganiseerd, samen met het Multicultureel Vrouwencentrum Jasmijn en het FNV Vrouwennetwerk Noord. Op 5 oktober 2014 stond de derde editie van Diversity Day op de agenda. Beide activiteiten maakten deel van de Diversiteitsagenda 2014 van DMG en bevorderen gelijke behandeling en inclusie.