Regionaal Casus Overleg (RCO)

Geschiedenis: Aanwijzing Discriminatie
In 2007 kwam de Aanwijzing Discriminatie tot stand. Deze wetgeving heeft als doel om de samenleving te beschermen tegen discriminatie. De politie en het Openbaar ministerie (OM) vervullen hier een belangrijke rol in. De Aanwijzing Discriminatie biedt OM en politie handvatten om samenwerkingen aan te gaan met lokaal bestuur en antidiscriminatievoorzieningen (ADV's), waaronder het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG). Daarnaast is bepaald op welke gronden en terreinen discriminatie strafrechtelijk aangepakt kan worden. Mensen die zich schuldig maken aan discriminatie kunnen dus niet alleen publiekrechtelijk worden aangepakt, maar ook strafrechtelijk. Vanuit deze wetgeving onstond een samenwerking tussen politie, gemeente, OM en DMG. Deze samenwerking heeft zich vertaald in het Regionaal Casus Overleg (RCO).

Regionaal Casus Overleg (RCO)
Het casus overleg wordt een aantal keren per jaar georganiseerd. Het huidige casusoverleg wordt gevoerd met OM, politie (bestaande uit taakaccenthouders) en een klachtconsulent van DMG. Alle casussen (zaken) die een discriminatoir aspect bevatten worden besproken. Het overleg zorgt ervoor dat efficient en doelgericht gewerkt wordt. Afhankelijk van de aard van de klacht van discriminatie wordt gekeken welke organisatie(s) wordt ingezet: DMG, politie, OM en/of gemeente, kortom een multi-disciplinaire aanpak waarbij de expertise van de afzonderlijke organisaties wordt gebundeld. Doordat de klacht wordt bekeken vanuit verschillende invalshoeken kan de melder en/of het slachtoffer gerichte hulp krijgen. Jaarlijks wordt geëvalueerd hoe de samenwerking verloopt, zodat men hier in het volgende jaar op kan anticiperen. Zo streven genoemde partijen naar deskundige en steeds betere aanpak van klachten op het gebied van discriminatie.