Wie van de Drie?!?

Wie van de Drie?!?

Deze activiteit is gebaseerd op het bekende tv-spelletje uit de jaren '70. Drie mannen of vrouwen stellen zich voor aan de groep. Alle drie zeggen dat ze homoseksueel zijn. Aan de groep de opdracht om er in drie vragenrondes achter te komen wie van de drie de waarheid spreekt, want slechts één van de personen is echt homoseksueel. Doel van de activiteit is om op een speelse en ontspannen manier vooroordelen rondom homoseksualiteit bespreekbaar te maken.

Seksuele diversiteit is een thema dat zich goed leent voor 'Wie van de Drie?!?'. Aan de buitenkant zie je immers niet wat iemands geaardheid is, al denken we vaak dat we dit wel kunnen zien. Zowel kinderen, jongeren als volwassenen baseren hun meningen en (voor)oordelen op basis van een eerste indruk. Het effect van 'Wie van de Drie?!?' is dat de deelnemers zich bewuster worden van hun eigen vooroordelen ten opzichte van sekusele diversiteit. 

Onderdeel van deze gastles/workshop is een open gesprek met de groep over de invloed van vooroordelen op onze manier van omgaan met elkaar. Want doet iemand seksuele geaardheid er toe in de sociale omgang? En wat doen geintjes, onbesuisde opmerkingen of botte grappen met mensen? En hoe dun is de scheidslijn naar afwijzen, pesten, negeren of zelfs fysiek geweld? Zo werkt 'Wie van de Drie?!?' actief aan het scheppen van bewustwording.

Geschikt voor:

Basisonderwijs, middelbaar onderwijs, MBO, HBO, bedrijven, instellingen en verenigingen

Tijdsduur:

Circa 75-90 minuten