Mystery Guest

Mystery Guest

In deze workshop/gastles krijgen we bezoek van een Mystery Guest! Maar wie is het? De gast heeft in elk geval een persoonlijk verhaal over uitsluiting en kan vanuit eigen ervaring met deelnemers in gesprek gaan aan de hand van prikkelende stellingen.

Deze gastles/workshop is ontzettend interactief! We groep/klas krijgt bezoek van een echte Mystery Guest. Wie dit is, is van tevoren uiteraard niet bekend bij de groep. In elk geval is het een persoon die, vanuit eigen ervaring, het gesprek aangaat met de groep aan de hand van prikkelende stellingen. Daarbij zal het gaan over de specifieke persoonskenmerken van de Mystery Guest, die vaak gepaard gaan met vooroordelen en stereotypering. Zo kan de Mystery Guest bijvoorbeeld transgender zijn. Of ex-dakloos.

Geschikt voor:

Basisonderwijs, middelbaar onderwijs, MBO en HBO

Tijdsduur:

Circa 60-90 minuten