De TolerantieTest

De TolerantieTest

Hoe tolerant ben jij? En ben je ten opzichte van de ene groep personen misschien toleranter dan ten opzichte van andere groepen? Tijdens de TolerantieTest kom je erachter! Deze voorlichting gaat op een speelse wijze in op stereotypes en vooroordelen, want deze liggen vaak ten grondslag aan discriminatie.

De voorlichting is een interactieve vorm van het bespreekbaar maken van vooroordelen en discriminatie. Aan de hand van praktijkvoorbeelden, korte filmpjes en verhalen worden leerlingen bewuster gemaakt van hun eigen vooroordelen en hun eigen tolerantieniveau. En ga je altijd af op je eerste indruk en blijf je daarbij, of vraag je je af of deze indruk eigenlijk wel terecht is? Tijdens de TolerantieTest gaan deelnemers met dit thema aan de slag. De TolerantieTest is een digitale test met Kahoot. Naast de test bevat deze workshop ook een onderdeel waarin wordt uitgelegd hoe hokjesdenken werkt. Al met een al actieve workshop waarin een actieve bijdrage wordt gevraagd van deelnemers!

Een voorlichter van DMG laat je in deze workshop de valkuilen van vooroordelen, groepsgedrag en intolerantie ontdekken. Door interactie met de groep en het bespreken van de TolerantieTest, houdt de voorlichter de leerlingen een spiegel voor.

Geschikt voor:

Middelbaar onderwijs, MBO en HBO

Tijdsduur:

Circa 90 minuten