Ik heb een melding gedaan. Wat gebeurt er nu?

Indien u een melding heeft ingediend bij Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) dan zal er spoedig contact met u worden gezocht om de melding te bespreken. Het is afhankelijk van uw melding wat de vervolgstappen zijn. Naar aanleiding van uw melding zullen wij de vervolgstappen met u bespreken. Onze werkwijze bestaat uit 3 stappen. Ook kunt u ons klachtenprotocol bekijken. DMG is een onafhankelijke instantie en is aangesloten bij de landelijke organisatie waar kwaliteits- en registratie eisen zijn vastgesteld.