Voorlichtingsmateriaal

Voorlichtingsmateriaal

Discriminatie Meldpunt Groningen vindt dat het bespreekbaar maken van discriminatie en uitsluiting de basis moet zijn van haar preventieactiviteiten. Daarom beschikt DMG over verschillende interactieve en dynamische voorlichtingsactiviteiten op scholen, bij instellingen en bedrijven. Het gaat zowel om materiaal dat zelf ontwikkeld is als om materiaal dat ontwikkeld is in samenwerking met anderen. Hieronder vindt u de door DMG aangeboden activiteiten.

  •          Wie van de drie

Deze activiteit is gebaseerd op het bekende TV-spel uit de jaren '70. Drie mannen of vrouwen stellen zich voor aan een panel van vier personen. Alle drie zeggen dat ze moslim/homoseksueel/vluchteling enz zijn. Aan het panel de opdracht om in drie vraagrondes er achter zien te komen wie van de drie de waarheid spreekt. Doel van de activiteit is om op een speelse en ontspannen manier de verschillende onderwerpen bespreekbaar te maken

  • Een driehoek van vrijheid

Enkele studenten van de Hanzehogeschool hebben een documentaire gemaakt over voormalig concentratiekamp Dachau. In dit kamp zaten veel minderheidsgroepen gevangen, zoals homoseksuelen, Jehova's getuigen, politieke tegenstanders van het regime, Roma's en Sinti. Groepen die toen al werden geconfronteerd met discriminatie en tegenwoordig vaak anders behandeld worden. De studenten hebben een link gelegd tussen de verschrikkelijke gebeurtenissen van toen en de manier waarop sommige miderheidsgroepen tegenwoordig behandeld worden. Zijn we zo tolerant als wij denken? Hoe gaan we om met wie anders is? Deze activiteit is geschikt voor middelbare scholieren van de bovenbouw en MBO-studenten.

  • Eerste Indrukken

Eerste Indrukken bestaat uit 10 portretten van mensen van verschillende achtergronden en leeftijd. De deelnemers geven snel antwoord op een aantal vragen over de eerste indruk dat ze van de geportretteerde krijgen.  Doel van de activiteit is: praten over stereotypen en bewust worden van hoe we oordelen op basis van weinig informatie. Er bestaan twee versies van de activiteit, één voor kinderen van de basisschool en één voor middelbare scholieren/volwassenen.

  • Selecteren zonder vooroordelen voor de beste match!

De arbeidsparticipatie van sommige groepen (vrouwen, ouderen, mensen met een beperking en etnische minderheden) blijft nog steeds achter bij die van andere groepen. Uit onderzoek blijkt dat negatieve sterotypering van groepen (b.v. ouderen zijn traag, vrouwen zijn zorgzaam enz) ervoor zorgtdat de keuze van werkgevers naar kandidaten uit andere groepen gaat. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een praktische training ontwikkeld voor P&O- en HR-functionarissen om de processen van stereotypering te herkennen en hun invloed op de werving- en selectieprocedure te verminderen. DMG verzorgt deze training in de provincie Groningen.