Monitor Discriminatie 2021

Monitor Discriminatie 2021

Op 24 mei 2022 presenteert Discriminatie Meldpunt Groningen in samenwerking met Politie-eenheid Noord-Nederland, Tûmba en Meldpunt Discriminatie Drenthe de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland. In deze Monitor is uitgebreide informatie te vinden m.b.t. de cijfers rondom discriminatie in Noord-Nederland in 2021. Naast cijfers vindt u in de Monitor aanvullende informatie over ontwikkelingen in Noord-Nederland, aanbevelingen, voorbeeldcasussen en een overzicht van alle projecten en voorlichtingen die worden ontplooid in Noord-Nederland.

Graag lichten we een aantal zaken uit de Monitor toe:

 

Racisme

Discriminatie op grond van afkomst/huidskleur (racisme) blijft één van de meeste gemelde vormen van discriminatie, zowel bij de Meldpunten als bij de politie. Deze trend zien we ieder jaar terug. In 2021 ging 32% van alle meldingen over racisme. Van racisme weten we (o.a. uit wetenschappelijk onderzoek) dat het een behoorlijke impact heeft op het leven van mensen. Racisme vindt vaak impliciet plaats en mensen worden hier vaker dan eens mee geconfronteerd. Het gebeurt op het werk, op school, op straat en online. Het is daarmee een zeer hardnekkige vorm van discriminatie die alle aandacht verdient.

De overheid

Niet eerder zagen de Meldpunten zoveel meldingen waarin er gemeld werd over de overheid. In 2021 was dit het terrein waarover het meest gemeld is. Veel van deze meldingen hangen samen met de binnengekomen coronameldingen, omdat de overheid de partij is die de coronamaatregelen invoerde. In gesprekken met melders hoorden de Meldpunten vaak het gebrek aan vertrouwen in en het wantrouwen van de overheid. Ook gaven melders vaak aan dat ze nergens met hun klacht terecht konden. De Meldpunten boden deze melders wel een luisterend oor en verdere informatie en advies. De Meldpunten merkten dat melders zich door deze gesprekken gehoord voelden.

Coronamaatregelen

Een ander, groot deel van de discriminatiemeldingen bestond in 2021 uit corona-gerelateerde meldingen. Meldingen hadden betrekking op de mondkapjes, het vaccinatiebeleid en het coronatoegangsbewijs. Mensen ervaarden uitsluiting, omdat zij bijvoorbeeld om medische redenen geen mondkapje konden dragen en dan geen toegang kregen tot winkels of openbare locaties.

Andere vormen van discriminatie

Naast meldingen op grond van afkomst/huidskleur zagen de Meldpunten veel aan de arbeidsmarkt gerelateerde meldingen. Tenslotte zien we, dat sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 in werking is getreden, steeds vaker dat mensen aangeven ongelijk behandeld te worden op grond van een handicap of chronische ziekte. Het aantal meldingen op deze grond groeit sinds 2016 jaarlijks.

 

 Klik hier voor de Monitor Discriminatie 2021 Noord-Nederland

Klik hier voor een overzicht van de cijfers per gemeente