Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland

Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland

Op 24 juni 2021 presenteert Discriminatie Meldpunt Groningen in samenwerking met Politie-eenheid Noord-Nederland, Tûmba en Meldpunt Discriminatie Drenthe de Monitor Discriminatie 2019 Noord-Nederland. In deze Monitor is uitgebreid informatie te vinden m.b.t. de cijfers rondom discriminatie in Noord-Nederland in 2019. Naast cijfers vindt u in de Monitor aanvullende informatie over ontwikkelingen in Noord-Nederland, aanbevelingen, voorbeeldcasussen en een overzicht van alle projecten en voorlichtingen die worden ontplooid in Noord-Nederland.

Graag lichten we een aantal zaken uit de Monitor toe:

 Coronamaatregelen

Een groot deel van de discriminatiemeldingen bestond in 2020 uit corona-gerelateerde meldingen. Meldingen hadden betrekking op de overheidsmaatregelen, zoals het dragen van een mondkapje. Mensen ervaarden uitsluiting, omdat zij (veelal) om medische redenen geen mondkapje konden dragen en dan geen toegang kregen tot winkels of openbare locaties. Daarnaast werden veel mensen van Aziatische afkomst, met name begin 2020, geconfronteerd met discriminerende opmerkingen.

Erkenning

Naast corona-gerelateerde meldingen zagen we afgelopen jaar een stijging in het aantal meldingen op grond van afkomst en huidskleur. Elk jaar blijkt deze discriminatiegrond het vaakst gemeld te worden. Racisme is een veel besproken onderwerp in het publiek debat. Black Lives Matter (BLM) genereerde veel media-aandacht en zorgde voor een groeiend besef dat racisme impact heeft. Zo heeft institutioneel racisme veel aandacht gekregen en wordt het steeds breder erkend, zoals we gezien hebben in de toeslagenaffaire. Melders geven aan dat BLM een reden is om nu wel melding te maken, waar men dat voorheen niet deed uit angst of schaamte.

De noordelijke Meldpunten zien veel meldingen van schrijnende situaties waarin racisme speelt. Racisme heeft veel impact op mensen die ermee geconfronteerd worden. Daarom is het werken aan bewustwording en (h)erkenning van belang.

 Andere vormen van discriminatie

Naast meldingen op grond van afkomst/huidskleur zagen de Meldpunten veel arbeidsgerelateerde meldingen, al waren dit er minder dan het jaar ervoor. De oorzaak is wellicht het grote aantal thuiswerkende mensen door het coronavirus, waardoor contact, en zo ook pesterijen, vaker uitbleven (of minder zichtbaar waren).

Tenslotte zien we, dat sinds het VN-verdrag Handicap in 2016 in werking is getreden, steeds vaker dat mensen aangeven ongelijk behandeld te worden op grond van een handicap of chronische ziekte. Het aantal meldingen op deze grond groeit sinds 2016 jaarlijks.

 Klik hier voor de Monitor Discriminatie 2020 Noord-Nederland

Klik hier voor een overzicht van de cijfers per gemeente