Discriminatieklimaat Groningen 2018

Discriminatieklimaat Groningen 2018

DMG wil graag inzicht krijgen in het discriminatieklimaat van Groningen. In 2009, 2012 en 2016 is de quickscan Discriminatieklimaat uitgevoerd. In 2018 is de quickscan voor de vierde keer uitgevoerd en de resultaten zijn inmiddels bekend.

Ruim 1.100 inwoners van 18 jaar en ouder deden mee aan het onderzoek en vulden de online vragenlijst in. Het onderzoek is in 2018 voor de vierde keer uitgevoerd en de vragenlijst is - ten behoeve van de vergelijkbaarheid - zoveel mogelijk gelijk gebleven. We zijn dit jaar dieper ingegaan op discriminatie op het werk of een stageplek en discriminatie tijdens het solliciteren.

U kunt het rapport hier lezen.

 

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

Meer inwoners van de provincie Groningen gediscrimineerd
Een kwart van de inwoners in de provincie Groningen voelde zich in de afgelopen 12 maanden gediscrimineerd. Dit aandeel is gestegen ten opzichte van eerdere jaren, zowel in de landelijke gemeenten als in de gemeente Groningen. Toch komt in de gemeente Groningen discriminatie nog steeds meer voor. Ook zien dit jaar meer inwoners discriminatie bij anderen; drie op de tien maakten dit mee. De inwoners met een migratieachtergrond ervaren vaker discriminatie dan inwoners met een Nederlandse achtergrond. Ook leeftijd speelt een rol; inwoners van de provincie Groningen tot 45 jaar zeggen vaker een discriminatie-ervaring te hebben meegemaakt dan inwoners van 45 jaar of ouder.

Discriminatie is het meest gebaseerd op leeftijd
Vier op de tien werden gediscrimineerd op basis van leeftijd. Ook discriminatie op grond van een handicap of chronische ziekte, geslacht, kleding en/of uiterlijk en inkomen komt vaak voor. Veel
discriminatiegronden zijn gestegen ten opzichte van 2016. Discriminatie uit zich veelal in ongelijke behandeling en schelden en discriminerende opmerkingen. Beide uitingen komen vaker voor dan in eerdere jaren.

Discriminatie neemt op veel plaatsen toe
Discriminatie komt hier het meeste voor in de buurt of op straat. Hoewel het aandeel in 2016 was gedaald, is deze door een stijging weer op het oude niveau. Ook in andere openbare ruimtes, zoals bij het winkelen of uitgaansgelegenheden zien we een stijging. Discriminatie tijdens het sporten of op een stageplek komt het minst voor, maar op beide locaties is de ervaren discriminatie meer dan verdubbeld.

Discriminatie tijdens het solliciteren met name door cv-informatie
Een stijgend aantal inwoners ervaart discriminatie tijdens het solliciteren, met name op grond van leeftijd. Een afwijzing vindt zowel voor als na een sollicitatiegesprek plaats. De meeste inwoners weten zeker dat de afwijzing met ongelijke behandeling te maken had. De meerderheid denkt dat dit is gebaseerd op informatie op de cv.

Discriminatie op de werkvloer meestal ook door leeftijd
Discriminatie op de werkvloer vindt, net als tijdens het solliciteren, meestal plaats op grond van leeftijd en uit zich vaak in ongelijke behandeling. Deze discriminatie komt zowel door één of meerdere collega’s, klanten of relaties, maar ook leidinggevenden. Bij ruim een derde deden omstanders niets, bij 22 procent werd wel ingegrepen. Bij de rest was er niemand bij. Bijna driekwart is nog werkzaam bij de werkgever waar zij de discriminatie hebben meegemaakt. Aan inwoners van Groningen die geen discriminatie op de werkvloer hebben meegemaakt, vroegen wij wat ze zouden doen als ze dit
wel zouden meemaken. De meesten zouden een dergelijke ervaring melden bij de vertrouwenspersoon op werk.

Een discriminatie-ervaring heeft steeds vaker en meer impact
Veel inwoners met een discriminatie-ervaring hebben hier last van, 85 procent ervaart dit. Dit is over de jaren heen gestegen, met name het deel dat hier in hoge mate last van heeft. Hetzelfde geldt voor de hoge mate van invloed dat discriminatie heeft op het leven; in 2009 was dit nog 4 procent en nu 14 procent. Verdriet, minderwaardigheidsgevoel, boosheid, gevoel van onrecht en contactvermijding worden onder andere genoemd als gevolgen. De meerderheid van de gediscrimineerde inwoners van de provincie Groningen is het erover eens dat hun bestaan rooskleuriger zou zijn zonder discriminatie.

Steeds meer gediscrimineerden maken hier een melding van
Over de jaren heen melden steeds meer inwoners hun discriminatie-ervaring; dit jaar ruim een kwart. Redenen om de discriminatie niet te melden zijn dat men het niet belangrijk genoeg vindt of er geen aandacht aan wil schenken. Vier op de tien inwoners van Groningen zijn bekend met het Discriminatie Meldpunt Groningen. Dit zijn evenveel inwoners als twee jaar geleden. Wel weten weer iets minder inwoners van de provincie Groningen hoe ze het Meldpunt kunnen bereiken; dit is gedaald van 35 procent naar 28 procent. Een veel genoemde tip is het verhogen van de bekendheid van het Meldpunt,
bijvoorbeeld door middel van de media of contact met bedrijven, scholen of gemeenten.