Discriminatieklimaat Groningen 2022

Discriminatieklimaat Groningen 2022

DMG wil graag inzicht krijgen in het discriminatieklimaat van Groningen. In 2009, 2012, 2016 en 2018 is de quickscan Discriminatieklimaat uitgevoerd. In 2022 is de quickscan voor de vifde keer uitgevoerd en de resultaten zijn inmiddels bekend.

Ruim 1.200 inwoners van 18 jaar en ouder deden mee aan het onderzoek en vulden de online vragenlijst in. Het onderzoek is in 2022 voor de vijfde keer uitgevoerd en de vragenlijst is - ten behoeve van de vergelijkbaarheid - zoveel mogelijk gelijk gebleven. We zijn dit jaar dieper ingegaan op discriminatie op het werk en je thuis voelen in je eigen woonomgeving.

U kunt het rapport hier lezen.

 

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten:

Inwoners voelen zich thuis in hun woonplaats, schatten discriminatie in Nederland hoger in dan dichtbij huis
De meeste Groningers voelen zich veilig en thuis in hun woonplaats. Ook zien we dat inwoners de mate van discriminatie in hun woonplaats en wijk lager lijken in te schatten dan in Nederland. Een eerderheid vindt dat de aanwezigheid van verschillende groepen de samenleving mooier maakt (59%), een kleinere groep (44%) zou het positief vinden als er meer mensen met een andere culturele achtergrond in hun buurt komen wonen. Volgens 10 procent heeft het asielzoekerscentrum in Ter Apel een negatief effect op hun buurt.

Ruim een kwart heeft discriminatie meegemaakt
Ruim een kwart van de inwoners geeft aan dat zij gediscrimineerd is de afgelopen 12 maanden (27%). Hoewel de toename ten opzichte van 2018 niet significant is, zien we wel een stijgende trend sinds 2009. De meest genoemde discriminatiegronden zijn leeftijd (25%) en geslacht (22%). Ook handicap/chronische ziekte, inkomen en seksuele intimidatie/seksisme staan in de top vijf. De vaakst genoemde uitingen zijn ‘anders behandeld dan anderen’ (55%), discriminerende opmerkingen/schelden (37%) en contact vermijden (23%). Op het werk (38%) en in de buurt of op straat (34%) zijn de meest genoemde locaties.

Bij discriminatie op werk is niemand aanwezig en/of wordt niet ingegrepen
De helft van de Groningers die discriminatie op werk heeft meegemaakt geeft aan dat er geen omstanders waren (46%). Vier op de tien geven aan dat er wel iemand bij was, maar dat niemand ingreep. Bij 12 procent greep wel iemand in, dit is minder dan in 2018 (22%). De meerderheid (71%) is nog steeds werkzaam bij de werkgever of stage waar hij/zij gediscrimineerd werd. De meerderheid van de inwoners die geen discriminatie op werk heeft meegemaakt, zegt dat als ze dit wel zou meemaken, dit zou melden bij een vertrouwenspersoon (62%). Dertien procent zou het bij een discriminatiemeldpunt melden.