Wie zijn wij

Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) is een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminerende uitingen, gedragingen of regelgeving. Alle inwoners van de provincie Groningen kunnen bij ons terecht.

Discriminatie is het anders behandelen van mensen op basis van kenmerken die er helemaal niet toe doen. Deze kenmerken kunnen zijn ras, huidskleur, herkomst of nationaliteit, religie of levensovertuiging, geslacht, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap.

Bij het Discriminatie Meldpunt Groningen kunt u terecht voor individuele klachten, informatie, advies, voorlichting en preventieactiviteiten. Er werken mensen die naar u luisteren en u kunnen helpen. Samen met u zoeken wij naar de beste oplossing.