Wat doen wij

Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) helpt en ondersteunt iedereen in Groningen (stad en provincie) die slachtoffer is van discriminatie. DMG heeft drie kerntaken: klachtenafhandeling, registratie en voorlichting/preventie. Hieronder beschrijven we hoe wij daar invulling aan geven.

1. Klachten

Het grootste deel van het werk van DMG is gebaseerd op de afhandeling van uw meldingen. U kunt een melding bij ons doen als u zich gediscrimineerd voelt, anders behandeld of buitengesloten. Ook getuigen kunnen een melding bij ons doen. Onze klachtenconsulenten bestuderen uw melding heel nauwkeurig en behandelen het volgens een standaard stappenplan. Wilt u weten hoe zij te werk gaan? Lees verder op Klachtenafhandeling.

2. Registratie

Met een melding geeft u een belangrijk signaal af, daarom registreert DMG zorvuldig al uw meldingen, op uw verzoek kan dit ook anoniem. De cijfers van de registratie van klachten en meldingen van discriminatie zijn belangrijk. Die helpen ons inzicht te krijgen in de omvang en aard van discriminatie en ongelijke behandeling in de provincie Groningen. Hiermee kunnen we signaleren wat er speelt in deze regio en onze dienstverlening hierop aanpassen. Wij gebruiken deze rapportages ook bij het advies aan gemeenten en overheid. De cijfers van DMG worden jaarlijks gepubliceerd. Lees verder op cijfers.

3. Voorlichting en preventieactiviteiten

DMG krijgt regelmatig verzoeken om een voorlichting te verzorgen binnen het onderwijs, bij instellingen of bedrijven. Door middel van voorlichting over de onderwerpen discriminatie, vooroordelen en ongelijke behandeling wordt er bewustzijn gecreƫerd over deze thema's. Met spel, debat of themadagen maken wij discriminatie bespreekbaar. Het bespreekbaar maken van discriminatie en ongelijke behandeling ligt aan de basis van onze preventieactiviteiten. Het aanbod aan voorlichtingsactiviteiten en het materiaal zijn steeds in ontwikkeling. Wij leveren desgewenst voorlichting op maat, afgestemd op uw wensen. Meer weten?

DMG behandelt ook informatieverzoeken. Informatieverzoeken zijn vragen van algemene aard, niet direct gerelateerd aan een incident. Vaak krijgt DMG informatieverzoeken van scholieren die met een studieopdracht bezig zijn. Ook werkgevers, belangenbehartigers en het welzijnswerk benaderen DMG om antwoord aan hun vraag te krijgen. Soms leidt een informatieverzoek tot het geven van voorlichting of advies.