VN-Verdrag Gehandicapten

In 2006 is het VN verdrag gehandicapten ontstaan. Dit verdrag is door bijna alle landen in de EU geratificeerd, op Nederland, Ierland en Finland na. Nederland kan en mag niet achterblijven. Gelukkig zal Nederland het verdrag dan ook ratificeren in 2016.

Wat houdt dit in? Hoewel nu al niet in strijd met het verdrag mag worden gehandeld, is Nederland na ratificatie verplicht om het verdrag te implementeren in de Nederlandse wetgeving.

De overheid zal mensen met een handicap nog beter moeten beschermen tegen onrecht en ongelijke behandeling op diverse terreinen. Denk aan sociale, culturele of economische rechten. Praktisch kun je hierbij denken aan voorzieningen en aanpassingen die gedaan moeten worden door bijvoorbeeld een werkgever, het kunnen deelnemen aan culturele en/of maatschappelijke activiteiten enz. In Nederland houdt het College voor de Rechten van de Mens (CRM) toezicht op naleving van het verdrag. Meer weten? Ga naar de website van het CRM: www.mensenrechten.nl.