Terugblik webinarreeks

Terugblik webinarreeks

In het afgelopen najaar hebben we een reeks van drie webinars verzorgd, waarin meerdere aspecten van diversiteit centraal stonden. Zo ging het webinar in oktober over de (on)toegankelijke samenleving. Het webinar van november was een algemene inleiding in de Nederlandse discriminatiewetgeving en het laatste webinar, van december, stond in het teken van het bevorderen van diversiteit op de werkvloer. Ze zijn allemaal terug te zien!

Een toegankelijke samenleving

In 2016 heeft Nederland het VN-verdrag Handicap geratificeerd. Het doel is om mensen met een beperking (of chronische aandoening) de mogelijkheid te geven om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in onze maatschappij. Daar zijn aanpassingen voor nodig. Het gaat daarbij over allerlei aspecten van de maatschappij, zoals de toegankelijkheid van nieuws, het onderwijs, passende zorg, openbaar vervoer en openbare gebouwen.

Nederland kent al langere tijd wetgeving op het gebied van ongelijke behandeling voor mensen met een beperking, maar door het verdrag ligt het thema verder onder een vergrootglas. Over welke mensen spreken we eigenlijk? En welke situaties kunnen beter? Welke situaties gaan al goed? En wat kan en wat kan niet? Wat zijn de grenzen van wat je kan verwachten?

In dit webinar verkennen we deze thematiek. Aan de hand van casussen uit het verleden bekijken we voorbeelden uit de praktijk. We gaan in op hoe aanpassingen eruit zouden kunnen zien.

Klik hier om het webinar 'Een toegankelijke samenleving' terug te kijken

Inleiding in de Nederlandse discriminatiewetgeving

Bijna iedereen kent Artikel 1 van de Grondwet, het gelijkheidsbeginsel. Echter, we hebben in Nederland meer wetgeving op dit terrein. De Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) vertelt ons wat in Nederland wel en niet mag op het gebied van ongelijke behandeling en bestaat uit verschillende ‘gronden’ en ‘terreinen’. Onder discriminatiegronden horen; afkomst, leeftijd, seksualiteit etc. Terreinen zijn bijvoorbeeld; ‘de arbeidsmarkt’ en ‘goederen en diensten’.

Discriminatie volgens de AWGB kan bijvoorbeeld gaan over een sollicitatieafwijzing waarbij de afkomst van de sollicitant een rol heeft gespeeld. In dit webinar gaan we dieper in op de verschillende discriminatiegronden en op welke terreinen ongelijke behandeling verboden is. Ook bekijken we de discrepantie tussen wettelijke ongelijke behandeling en het gevoel dat mensen hebben wanneer ze te maken krijgen met discriminatie.

Klik hier om het webinar 'Inleiding in de Nederlandse discriminatiewetgeving'  terug te kijken

Op weg naar een diverse organisatie

Donderdag 10 december, is het de Internationale Dag voorn de Mensenrechten. Om die reden boden wij dit webinar aan. Organisaties kunnen fungeren als spil in de aanpak van ongelijke behandeling en het bevorderen van de positieve effecten van diversiteit. In dit webinar laten wij zien welke mogelijkheden er zijn voor organisaties om met dit thema aan de slag te gaan. Hoe kan je als organisatie diverser worden? Wat is daarvoor nodig? Wat werkt wel en wat werkt niet? Wat levert een diverse organisatie op?

Klik hier om het webinar 'Op weg naar een diverse organsatie' terug te kijken