Procedures bij CRM

Procedures bij CRM

Bij het behandelen van klachten, is één van de mogelijkheden het benaderen van het College voor de Rechten van de Mens (CRM).

Het CRM, gevestigd te Utrecht, is gespecialiseerd in de gelijkebehandelingswetgeving. Als bij DMG een hoor- en wederhoorprocedure heeft plaatsgevonden en er is een vermoeden van discriminatie/ongelijke behandeling, dan is er een mogelijkheid het College te verzoeken om een oordeel. Zij beoordelen dan aan de hand van de wet (de Algemene Wet Gelijke Behandeling - AWGB) of er juridisch sprake is van discriminatie. Hoewel een oordeel van het CRM niet bindend is, zien wij in de praktijk wel dat organisaties het oordeel serieus oppakken en beleidswijzigingen doorvoeren en/of een excuses aanbieden aan degene die is gediscrimineerd.

Dit jaar hebben wij 4 zaken aanhangig gemaakt bij het CRM, waarin wij een vermoeden hadden van discriminatie. In één van de meldingen is geoordeeld dat er sprake is van ongelijke behandeling en victimisatie bij de beëindiging van het dienstverband (oordeel 2019-101). De andere zaak betrof de zaak van een woonwagenbewoner, waarbij recent door het CRM werd uitgesproken dat er geen onderscheid is gemaakt wegens ras bij het verkrijgen van een woonwagenstandplaats (deze uitspraak staat nog niet online). 

De overige 2 meldingen gaan beiden over handicap/ziekte. De zittingen zullen in 2020 plaatsvinden.