Pilot Montessori Lyceum Groningen

Van maart tot en met juni zal DMG een pilot starten bij het Montessori Lyceum Groningen. De pilot zal bestaan uit een achttal lessen die verzorgd worden door DMG, in samenwerking met docenten van het Montessori Lyceum. Het lessenpakket zal bestaan uit interactieve workshops met vooroordelen, discriminatie en polarisatie als hoofdthema's.
De onderdelen in de workshops zullen gevarieerd zijn en bestaan onder andere uit spellen, films en presentaties. De leerlingen van het Montessori worden geprikkeld en uitgedaagd om op een speelse manier stil te staan bij hun eigen vooroordelen en mee te discussiëren over de verschillende thema’s. Na afloop zal de pilot geëvalueerd worden met het Montessori Lyceum Groningen om te kijken of het als een vast onderdeel geïmplementeerd kan worden.