Nieuw rapport Verweij-Jonker Instituut over racisme

In december is een rapport uitgekomen van het Verweij-Jonker Instituut, met medewerking van de Anne Frank Stichting. Het rapport verschaft inzicht in hoe racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland zich ontwikkelt.

 

Meer racistische incidenten in 2014

Het aantal racistische incidenten geregistreerd door de politie is in 2014 gestegen met 26 procent: van 2189 incidenten in 2013 naar 2764 incidenten in 2014. Ook het aantal geregistreerde antisemitische incidenten nam toe, van 61 in 2013 naar 76 in 2014.

 

Minder scheldincidenten

Het aantal racistische incidenten mag dan gestegen zijn, het totaal aantal incidenten op het gebied van racisme, antisemitisme en rechtsextremisme daalde van 4283 incidenten in 2013 naar 4092 in 2014. Dit heeft te maken met een sterke afname van het aantal scheldincidenten, van 2218 in 2013 naar 1535 in 2014. Deze rapportage maakt namelijk een onderscheid tussen racistische incidenten aan de ene kant en racistische scheldincidenten aan de andere kant.

 Van de 2764 incidenten met een racistisch karakter in 2014 zijn er 142 incidenten van moslimdiscriminatie en 5 incidenten van discriminatie van Roma/Sinti. In Oost-Nederland en Den Haag vonden in 2014 de meeste racistische incidenten plaats.

  

Verschil tussen antisemitisch en racistisch geweld

Voorts zien de onderzoekers een verschil tussen antisemitisch geweld aan de ene kant en racistisch geweld aan de andere kant. Bij antisemitisch geweld spelen antisemitische intenties vaak een rol, aldus het rapport. Bij racistisch geweld is veel vaker sprake van een escalatie binnen een ander incident, bijvoorbeeld racistisch schelden tijdens een verkeersruzie. Antisemitisch geweld vindt vaker dan racistisch geweld in een politieke context plaats, zoals reacties op gebeurtenissen in het Palestijns-Israëlisch conflict.

 Het  aantal geweldsincidenten met een extreemrechtse achtergrond nam toe van 17 incidenten in 2013 naar 42 incidenten in 2014. Omdat het om kleine getallen gaat, verbinden de onderzoekers hier geen vergaande conclusies aan. De omvang van klassiek extreemrechtse formaties in Nederland bleef in 2014 stabiel en moet worden geschat op ongeveer honderd actieve aanhangers. 

 

Discriminatie Meldpunt Groningen

In dit rapport wordt gekeken naar de data van Politie en het Openbaar Ministerie over de bovenregionale regio Noord-Nederland. Hoewel je de omvang in Noord-Nederland in vergelijking met de stedelijke regio’s in de randstad als gering kunt omschrijven, is het goed op te merken dat hierin meerdere factoren een rol spelen. Een aantal van deze factoren zijn duidelijk weergegeven in het rapport.  Een van de signalen welke het Discriminatie Meldpunt Groningen zelf signaleert is ‘onderregistratie’. Uit eerder onderzoek (klik hier) van het Discriminatie Meldpunt Groningen blijkt dat slechts 1 op de 5 mensen discriminatie meldt.

 Naast de getallen biedt het rapport veel inhoudelijke informatie over de complexe thematiek en signaleringen welke bijdragen aan de bewustwording van discriminatie.

 

U kunt het rapport hier lezen.