Jaarmarkt Oude Pekela 2016

Jaarmarkt Oude Pekela 2016

De 2e zaterdag in september was het weer zover: de jaarmarkt in Oude Pekela vindt dan plaats. DMG is inmiddels een trouwe deelnemer van het event. Ook dit jaar is DMG erbij met een uitnodigende stand!

We willen de bezoekers van de verschillende jaarmarkten in onze provincie kennis laten maken met onze organisatie; we vinden het belangrijk dat mensen ons kennen en dat mensen weten dat ze bij ons terecht kunnen voor een luisterend oor, advies of anderszins. Op deze editie van de jaarmarkt was de opkomst hoog en zijn vele gesprekken gevoerd. Het mooie weer heeft daar waarschijnlijk ook aan bijgedragen.

Bij onze stand nodigen we bezoekers uit om na te denken over stellingen met het thema discriminatie. We hebben tijdens elke markt 4 grote borden mee waarop deze stellingen staan. Eén van de stellingen was bijvoorbeeld: Martina (voorheen Martin) is transgender en maakt bij de sportschool gebruik van de dameskleedruimte en -sauna. Een aantal dames protesteren hiertegen, omdat ze het een ongemakkelijke situatie vinden. De sportschool ontzegt Martina daarop de toegang tot de ruimtes.

Deze prikkelende stellingen leveren niet alleen boeiende conversaties op, maar maakt men ook bewust van gedrag wat wel of niet tot discriminatie kan leiden. Het is niet zozeer ons doel om mensen te vertellen wat goed of fout is. We wisselen graag met burgers van gedachten, om zo inzicht te krijgen in elkaars visie. Ook dit leidt tot bewustwording.

Daarnaast is er voor bezoekers van de jaarmarkt de gelegenheid om een discriminatiemelding te doen bij de stand. Voor DMG betekent dit dat we een beter inzicht krijgen in wat er zich afspeelt in de gemeente. Anderzijds kunnen mensen hun verhaal bij ons kwijt en wij hen hierover adviseren. In sommige gevallen leidt een melding tot een inhoudelijke klachtbehandeling door DMG.