Gezamenlijke posteractie voor AZC’s

DMG is samen met de antidiscriminatiebureaus in het Noorden, Tûmba en het Meldpunt Discriminatie Drenthe,  een actie begonnen voor asielzoekers. Gezien de grote toestroom van het aantal vluchtelingen naar ons land, willen wij laten zien dat mensen bij ons terecht kunnen voor een luisterend oor in geval van discriminatie.

Ook ontvangen wij meldingen van inwoners uit de provincie Groningen over de toestroom van vluchtelingen. Het gaat soms om klachten, het uiten van zorgen of frustratie, maar ook om vragen. Wij zijn er voor alle inwoners van de provincie Groningen. Heb je een vraag of klacht, klop dan gerust bij ons aan!