Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2015

Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2015

De Monitor Discriminatie 2015 is het eerste gezamenlijke overzicht van discriminatie van de noordelijke provincies, Het is onze intentie om de komende jaren eenzelfde uitgave te publiceren, waardoor het mogelijk wordt het aantal meldingen te vergelijken.De monitor geeft een beeld van de meldingen van ongelijke behandeling die zijn binnengekomen bij het Discriminatie Meldpunt Groningen, Meldpunt Tûmba en Meldpunt Discriminatie Drenthe.

In de meldingen gaat het vooral om ervaren discriminatie. In een aantal gevallen heeft de rechter of een klachtencommissie objectief vastgesteld dat er daadwerkelijk sprake was van discriminatie. Bij een deel van de meldingen valt dat niet objectief vast te stellen; dat komt doordat de meeste incidenten niet voor een rechter of een commissie worden gebracht. Vaak wordt een oplossing gevonden in bemiddeling.

Ook zijn er meldingen waarbij geen vervolgstappen zijn ondernomen, omdat een melder alleen registratie en een luisterend oor wenst. In sommige gevallen is er sprake van waargenomen discriminatie, waarbij melder niet zelf het slachtoffer is. De melder is dan op een andere manier betrokken, bijvoorbeeld als getuige of belangenbehartiger.

 

Klik hier voor de Monitor Discriminatie Noord-Nederland 2015