De jaarcijfers van 2014

In 2014 is het aantal geregistreerde klachten ten opzichte van 2013 maar liefst met 44% gestegen. Deze stijging is vooral te zien in de klachten op grond van ras (afkomst en huidskleur), niet-wettelijke gronden, handicap of chronische ziekte, geslacht en seksuele gerichtheid. De eerst genoemde categorieën, ras en niet-wettelijk, zijn op landelijk niveau ook de meest voorkomende gemelde discriminatiegronden. Het relatief hoge percentage niet-wettelijke gronden kan mogelijk verklaard worden doordat het een verzamelcategorie is. Het gaat daarbij om uiteenlopende gronden zoals sociale positie, inkomen, woonplaats of het hebben van een strafblad.