CRM Collegetour

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) komt binnenkort op bezoek bij DMG, dit in het kader van de “Collegetour”. Dit houdt in dat het College dit jaar de verschillende anti-discriminatie voorzieningen (ADV’s) verspreid over het land een bezoekje brengt.

Het CRM en de ADV’s treffen elkaar in het werkveld geregeld. Dit kan zijn vanwege een juridisch vraagstuk of een cursus of training in het kader van discriminatie/ongelijke behandeling. Echter, veelal is er contact tussen ADV en CRM vanwege een verzoek om een oordeel. Het ADV kan met klachten naar het CRM voor een dergelijk verzoek, waarbij het CRM de antidiscriminatiewetgeving (de Algemene Wet Gelijke Behandeling) toetst en hierover een oordeel uitspreekt.

De Collegetour is bedoeld om de samenwerking tussen ADV en CRM te versterken. Bij het bezoek zullen partijen met elkaar spreken over juridische vraagstukken, de werkwijze van beide partijen en kan bijvoorbeeld dieper worden ingegaan op zaken die tijdens een zitting bij het College niet aan bod komen.