Convenant Veilig Uitgaan Groningen

DMG maakt onder meer deel uit van het Panel Deurbeleid Groningen. Het Panel Deurbeleid beoordeelt klachten van horecabezoekers als het gaat om weigeringen aan de deur. Het doel is het waarborgen van de veiligheid en het stimuleren van een goede sfeer in de horeca. In het Panel nemen (naast DMG) ook de gemeente, politie, Koninklijke Horeca Nederland en een aantal horecaexploitanten deel.

In het kader van Veilig Uitgaan is eind 2015 het Convenant Veilig Uitgaan getekend. In dit convenant staan de afspraken voor de komende 4 jaar op het gebied van het handhaven van de veiligheid op uitgaansgebied voor de stad Groningen. In het kader van dit convenant zal het Panel Deurbeleid horecaondernemers benaderen met het verzoek zich aan te sluiten bij het Panel, indien dit niet al het geval is.

Aangesloten horecaondernemers geven te kennen dat zij willen meewerken aan een veilige en prettige sfeer in de horeca. Zij zorgen dat de huisregels aan de deur kenbaar worden gemaakt en passen het deurbeleid consequent toe.

Afgelopen jaar ontving het Panel slechts 9 klachten, waarvan geen enkele gegrond. Wij hopen dit jaar weer een zinvolle bijdrage te leveren aan het behoud en stimuleren van het “Veilig Uitgaan” in de stad Groningen!