Meer weten?

Meer weten?

Het Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) is in de eerste plaats een plek waar individuele klachten en meldingen van discriminatie binnenkomen. De klachtbehandeling dient verschillende doelen.

Allereerst biedt DMG slachtoffers een luisterend oor. Waar andere instanties vaak signalen van discriminatie niet of onvoldoende herkennen, omdat discriminatie betrekking heeft op verschillende maatschappelijke terreinen, heeft DMG het bestrijden van discriminatie als specialisme.

Klachten vormen voor DMG een bron van signalen. Komen er bijvoorbeeld vele signalen van één bedrijf, dan kan dat duiden op structurele misstanden binnen dat bedrijf. Individuele klachten bieden vaak concrete aanknopingspunten om laakbare praktijken aan te pakken. Het indienen van klachten kan ervoor zorgen dat er geen gewenning ontstaat ten aanzien van discriminatie.

Het aanpakken van discriminatie heeft een preventieve werking, kortom het kan ervoor zorgen dat een voorval van discriminatie zich in de toekomst niet herhaalt. Het signaleren van klachten werkt in sommige gevallen als eye-opener. Veel mensen in Nederland gaan er nog altijd vanuit dat discriminatie niet of niet veel voorkomt. Door zicht te geven op cijfers en op de terreinen waar discriminatie zich afspeelt, worden mensen bewust van het probleem en daders worden erop gewezen dat discriminatie niet getolereerd wordt.

 

Voor meer informatie over onze klachtbehandeling, klik op ons klachtenprotocol.