Klachtbehandeling

Klachtbehandeling

Bij onze klachtbehandeling hanteren wij een klachtenprotocol. Hiermee wordt de kwaliteit van het onderzoek en de behandeling gewaarborgd. Aan de hand van vaste stappen wordt uw klacht onderzocht. In het overzicht hieronder staat een globaal overzicht van de stappen waaruit de klachtbehandeling (kan) bestaan.

U kunt uw klacht telefonisch, schriftelijk of per e-mail bij Discriminatie Meldpunt Groningen (DMG) indienen. Een melding kan indien u dat wenst anoniem worden gedaan. In sommige gevallen willen melders enkel een luisterend oor. Daarvoor kan een brief, de telefoon of een afspraak op kantoor uitkomst bieden. Echter, in sommige gevallen wenst een melder nader onderzoek van de klacht. In dat geval wordt aan de hand van de wetgeving over discriminatie (o.a. de Algemene Wet Gellijke Behandeling) onderzoek gedaan.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • uw melding wordt alleen geregistreerd
  • u wordt doorverwezen
  • u wordt voorzien van informatie en advies
  • er volgt een nader intakegesprek

Als er een intakegesprek volgt, wordt de klacht nader besproken. Daarbij krijgt u de ruimte om uw verhaal en gevoelens te uiten en wordt er meer inzicht verkregen in de aard van de klacht. Ook wordt er gekeken naar uw verwachtingen en de verdere werkwijze wordt bepaald.

In beginsel starten we met een brief aan de veroorzaker, waarin we de situatie schetsen. Deze brief wordt in overleg met de melder opgesteld. De veroorzaker krijgt hiermee de kans om zijn kant van het verhaal weer te geven. Daarna proberen we naar een oplossing toe te werken. Er kan gekozen worden voor bemiddeling. Het DMG beschikt over een onafhankelijke mediator die tracht samen met betrokkenen een oplossing te vinden. In andere gevallen kan er een juridische procedure gevoerd worden. Dit kan bijvoorbeeld bij het College voor de Rechten van de Mens of de rechtbank. DMG kan u doorverwijzen naar een jurist of advocaat.

Tijdens de klachtbehandeling is het voor u nog belangrijk om te weten dat:

  • de ondersteuning van klachtenafhandeling kosteloos is,
  • uw melding of klacht altijd geregistreerd wordt,
  • uw privacy gewaarborgd is.