Dyscalculie

Dyscalculie

Amber zit in de tweede klas van de middelbare school en ze is gediagnosticeerd met ernstige dyscalculie. Om die reden heeft zij veel moeite met zaken als rekenen en plannen, maar ze ondervindt ook moeilijkheden bij het aflezen van grafieken en tabellen. Ook jaartallen bij geschiedenis zijn erg lastig voor haar. De school houdt onvoldoende rekening met Ambers beperking en haar moeder vindt dat het tijd is voor verandering, omdat er nog steeds docenten zijn die Ambers beperking ontkennen.

Amber ervaart stress en haar moeder ziet haar onzekerheid groeien. Bovendien gaat ze steeds minder graag naar school. Om die reden schakelt haar moeder het Meldpunt in om te vragen om advies en ondersteuning. Er is een traject opgestart, na hoor en wederhoor, waarbij het Meldpunt Amber en haar moeder ondersteunt in de gesprekken met de school. Het Meldpunt heeft de school op basis van de regelgeving geadviseerd en de school neemt nu stappen om het onderwijsaanbod beter af te stemmen op de Ambers mogelijkheden. Ze hoopt hierdoor niet langer te worden afgerekend op haar beperking, zodat ze een eerlijke kans krijgt om zich te ontwikkelen, net als ieder ander kind.

Wil jezelf ook melding maken van discriminatie? Klik dan hier.