Week van de Veiligheid

Op 5 oktober 2015 is het de ' Week Van De Veiligheid '. Op die dag zal de burgemeester van Groningen om 12.15  uur een toespraak houden op de Grote Markt. In de middag wordt een nieuw convenant ondertekend in het teken van Velig uitgaan. Het convenant wordt ondertekend door samenwerkende partijen als het gaat om het waarborgen van de veiligheid bij het uitgaan. Gemeente, politie, het Openbaar Ministerie (OM), Koninklijke Horeca Nederland, horeca en brandweer zijn allen ondertekenaars van dit document. Het Discriminatie Meldpunt neemt deel aan het Panel Deurbeleid. Het Panel waarborgt de goede sfeer in de horeca en behandelt geschillen/klachten. Ook daarvoor het is Convenant Velig Uitgaan belangrijk. Meer informatie vindt je onder de home>professionals>paneldeurbeleid.